Priser

Takstmann i Hamar

Skal du selge bolig, anbefaler vi en boligsalgsrapport. Vi er medlem i Norges Takseringsforbund og godkjent av det Norske Veritas for boligsalgsrapportering.

Alle priser er inkl. mva. Og fra

Boligsalgsrapport

Enebolig/ Eiet bolig inntil 200m² BRA

Kr 9000,-

Tillegg pr. 50m² BRA

Kr 800,-

Frittliggende bygg (Garasje, uthus e.l)

Kr 750,-

Leilighet

Kr 7000,-

Tillegg over 100 m²

Kr 1250,-

TILLEGG

Ekstra boenhet

Kr 1000,-

Krypkjeller

Kr 800,-

Verditakst

Enebolig, rekkehus mv.

Kr 6800,-

Ekstra boenhet

Kr 1000,-

Tilleggsbygning

Kr 250,-

Tillegg over 150 m²

Kr 750,-

Leilighet under 100 m²

Kr 4900,-

Leilighet over 100 m²

Kr 5625,-

Tomt

Kr 3750,-

Annet

Forenklet verdivurdering

Kr 2750,-

Timepris

Kr 1200,-

Eierskiftesaker

Kr 1200,-

 • Kjøring kr 7,50 per km inkl. mva. Ved lengre kjøreavstand kommer i tillegg etter avtale.
 • Evt. innhenting av dokumentasjon kommer i tillegg.
 • Omkostninger ved levering av dokumenter pr.post er kr 200,-

Gjeldende fra 1/02 – 2019
  Tjenester

  Takstmann Sagen AS utfører tilstandsrapport, taksering av skadeskjønn og naturskade, boligsalgsrapport og verdi – og lånetakst.

  Kontaktinformasjon

  Adresse: Finstads gate 21, 2318 Hamar
  E-post: trond@takstmannsagen.no
  Telefon: 916 89 720

       byggmester_ub      DNV