Byggeledelse

Byggeledelse

Alt innen byggeledelse

Takstmann Sagen AS utfører tradisjonelle prosjekt og byggelederoppdrag som vanligvis består av følgende:

• Prosjektutvikling
• Forslag av gjennomføringsmodell, etablere prosjektorganisasjon og styringssystem
• Oppfølging av arkitekt, konsulenter og entreprenør
• Prosjekteringsledelse, enten som byggherrens representant eller innleid av entreprenør
• Styring av fremdrift, økonomi og HMS i prosjekterings- og utførelsesfasen
• Kvalitetssikring
• Overtagelse
Tjenester

Takstmann Sagen AS utfører tilstandsrapport, taksering av skadeskjønn og naturskade, boligsalgsrapport og verdi – og lånetakst.

Kontaktinformasjon

Adresse: Finstads gate 21, 2318 Hamar
E-post: trond@takstmannsagen.no
Telefon: 916 89 720

     byggmester_ub      DNV