Kontroller

Kontroller

Uavhengig kontroll

Takstmann Sagen AS utfører uavhengig kontroll av våtrom, tetthet og systemer.

Vi er medeier i firmaet Obron AS.

Se Direktoratet for Byggkvalitet for å lese mer om lovendring angående uavhengig kontroll.

TakstmannSagenAS_KontrollerTjenester

Takstmann Sagen AS utfører tilstandsrapport, taksering av skadeskjønn og naturskade, boligsalgsrapport og verdi – og lånetakst.

Kontaktinformasjon

Adresse: Finstads gate 21, 2318 Hamar
E-post: trond@takstmannsagen.no
Telefon: 916 89 720

     byggmester_ub      DNV